Breaking News

Ομιλία της Ραχήλ Μακρή στην ολομέλεια για τις Συγχωνεύσεις Οργανισμών

Αθήνα, σήμερα στις 8 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.07΄, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε.

Το λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδομένο ότι η συγκυβέρνηση προχωρά με προχειρότητα και βιασύνη στη συγχώνευση φορέων. Με τη δικαιολογία του νοικοκυρέματος του κράτους προβαίνει σε συγχωνεύσεις φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, φορέων που δημιουργήθηκαν για την προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας και την προστασία της εξαιρετικά πλούσιας ελληνικής βιοποικιλότητας, συγχωνεύσεις-«σκούπα» που στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται βάσει κομματικών και πολιτικών κριτηρίων και όχι βάσει αξιοκρατικών λόγων και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Η Κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες γιατί προχωρά σε πολλές περιπτώσεις σε συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών που έχουν σοβαρότατο ρόλο να επιτελέσουν. Οι καθυστερήσεις σε πρωτοβουλίες, η κακή οργάνωση και διαχείριση των οργανισμών τα τελευταία χρόνια, για τις οποίες δεν έχουν ευθύνη οι φορείς, ούτε και θα διορθωθούν με τη συγχώνευση και την κατάργησή τους, έχουν οδηγήσει στην παρακμή τους, στην αναποτελεσματικότητά τους και τέλος σε άσχημα αποτελέσματα για το δημόσιο τομέα, όπως λόγου χάριν οι κακοί χειρισμοί στη διαχείριση της λίμνης Κορώνειας και της λίμνης Κάρλας όπου, όπως φαίνεται, τα πρόστιμα που θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι βαριά για την ήδη επιβαρημένη ελληνική οικονομία.

Η Κυβέρνηση προχωρά σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις των είκοσι εννέα φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών παρά την αντίθετη θέση της Επιτροπής «Φύση 2000», η οποία αποτελεί από το 1998 το επίσημο επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν τη βιοποικιλότητα της χώρας. Πρόκειται για καταργήσεις φορέων που από την πρώτη μέρα της δημιουργίας τους δεν τους στήριξε, δεν φρόντισε να τους ενισχύσει σε δυναμικό και μέσα και δεν φρόντισε να δημιουργήσει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα τους έδινε πραγματικές αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, παράνομων δραστηριοτήτων, όπως λαθροθηρίας, ρίψης αποβλήτων κ.α.

Οι φορείς περιορίστηκαν στο ρόλο του παρατηρητή, στο να καταγράφουν, να κάνουν συστάσεις και να ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς χωρίς να μπορούν να παρέμβουν ουσιαστικά. Και τώρα αντί να γίνει το κράτος αρωγός στην αποτελεσματική λειτουργία τους, προβαίνει στην άστοχη και στη χωρίς οικονομική ωφέλεια κατάργηση και συγχώνευσή τους.

Μήπως με την πολιτική σας ο φυσικός πλούτος της χώρας γίνει έρμαιο όλων όσων καταστρέφουν το περιβάλλον για να κερδίσουν περισσότερο; Είμαστε σε θέση ως πολιτεία να διαφυλάξουμε τη χώρα μας ή μήπως με τις πρακτικές σας βρεθούμε προ εκπλήξεων;

Δεν είναι λίγες οι οργανώσεις και οι περιβαλλοντικοί φορείς που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και αναφέρουν ότι οι συνέπειες των συγχωνεύσεων κάποιων χρήσιμων οργανισμών θα προκαλούσαν μεγαλύτερες ζημιές για το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες των φορέων διαχείρισης, που ανέρχονται σε περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα, καλύπτονται από ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως από το ΕΣΠΑ, σε σύνολο της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ τα διοικητικά συμβούλια δεν είναι αμειβόμενα. Βέβαια, άλλοι οργανισμοί που έχουν αμειβόμενα, παραμένουν. Γιατί, άραγε; Μήπως επειδή αποτελούνται από κομματικά στελέχη;

Σύμφωνα με τους φορείς που αντιδρούν, η επισήμανση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το σχέδιο νόμου δεν εντοπίζει σχετικές εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Θα είχαμε τη δυνατότητα να μιλάμε για μέρες για τις συνέπειες κάποιων από τις συγχωνεύσεις στο δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η πράξη αλλά οι συνέπειες των ενεργειών αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι καταστροφικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντιδράσεις συναντάμε σε όλα τα σημεία της χώρας, όπως λόγου χάριν για τη συγχώνευση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της «HELEXPO». Μήπως ο τρόπος συγχώνευσης οδηγήσει σε υποβάθμιση αυτού του θεσμού πολλών δεκαετιών, που αποτελεί κορωνίδα της εμπορικής πολιτικής της χώρας μας; Μήπως η υποβάθμισή της, που συντελείται εδώ και χρόνια, είναι αποτέλεσμα σκόπιμων πολιτικών που θέλουν να βγάλουν την Ελλάδα από το πλαίσιο της επιχειρηματικής δράσης στα Βαλκάνια;

Δημιουργείται και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Συντονισμό χρειάζεται, όμως, πρώτα απ’ όλα η πολιτική σας και κυρίως το σκεπτικό σας, γιατί έχετε ανεπάρκεια πολιτικής όσον αφορά τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις. Φαίνεται καθαρά σε πολλές περιπτώσεις ότι γίνεται με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που είθισται να υπάρχουν.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι καταθέτετε ένα νομοσχέδιο χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Πιο πολύ ενδιαφέρεστε να τακτοποιήσετε σε μία θέση ένα διορισμένο κομματικό στέλεχος παρά να προβείτε σε κινήσεις που θα έχουν, μετά από μελέτη, ουσιαστική ανταπόκριση στην ελληνική οικονομία.

Εδώ ερωτάμε, κύριοι Υπουργοί: Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα; Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που τρέφουν «ημετέρους» και δεν τους αγγίζει η Κυβέρνηση; Αν θέλετε να εντυπωσιάσετε με δήθεν μεταρρυθμίσεις, σκεφτείτε από την άλλη και τις επόμενες γενεές που θα υποστούν την καταστροφική πορεία των πολιτικών σας.

About Rachel Makri (3254 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: