Breaking News

Ραχήλ Μακρή: «Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ παραβιάζει το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο» | 09.11.2012

Απόσπασμα της από 9 Νοεμβρίου 2012, ομιλίας της βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή, Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τα ίδια βέβαια και χειρότερα πράττετε με το μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα, αλλά και τη δυτική Μακεδονία, που λέγεται ΔΕΗ. Την αποκρατικοποιείτε και την ιδιωτικοποιείτε χωρίς ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, ένα ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την αρμονία στην αγορά ενέργειας, την προστασία των καταναλωτών στην τιμολόγηση, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση των υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι των τοπικών κοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται.

Προωθείτε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, όπως αναφέρει η ειδική εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας επί του κρατικού προϋπολογισμού κ. Φεβρωνία Πατριανάκου στη σελίδα 149, ένα σημαντικό και στοχευμένο, όπως λέτε, πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και περνάτε σε αυτό περιουσιακά στοιχεία για την ενέργεια των κλάδων διανομής αερίου, διύλισης πετρελαίου, παραγωγής ηλεκτρισμού με σκοπό την αξιοποίηση των υποδομών και με τη διευκρίνιση πως η κυριότητα θα παραμείνει στο ελληνικό δημόσιο.

Ψεύδεστε οικτρά, καθώς το άρθρο 2 παράγραφος 7 του ν. 3986 περί ιδρύσεως του ΤΑΙΠΕΔ ξεκάθαρα αναφέρει ότι κάθε πράγμα που μεταβιβάζεται ή παραχωρείται στο Ταμείο δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στο προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο παράγραφος 14 αναφέρει ότι το τίμημα που εισπράττει από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων διατίθεται για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους αποκλειστικά.

Καταθέτω στα Πρακτικά το νόμο, γιατί φαίνεται ότι στα σεμινάρια που σας κάνουν στη Συγγρού δεν σας τον έχουν δώσει.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής https://www.scribd.com/document/340870200/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%94)

Επομένως το δημόσιο δεν θα μπορέσει ποτέ να πάρει ξανά πίσω περιουσιακά στοιχεία που είχε στην κατοχή του. Πόσο σύμφωνο είναι άραγε, βέβαια, και αυτό με το άρθρο 106 του Συντάγματος (http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-110/), που προβλέπει την αναγκαστική συμμετοχή του κράτους στην αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου; Πόσο σύμφωνο είναι με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που σας απαγορεύει να εκχωρήσετε κοιτάσματα λιγνίτη σε ιδιώτες; Ξέρετε πως παραβιάζετε, πέρα από το Σύνταγμα της χώρας, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο;

Εκκρεμεί, βέβαια, και η μεγάλη επένδυση «Πτολεμαΐδα 5», που ακόμη να λάβουμε μία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση μίας επένδυσης για την οποία η ΔΕΗ επί ένα χρόνο είχε επαφές με τη Γερμανική Τράπεζα Επενδύσεων ΚFW, που ανέλαβε ρόλο διοργανωτή του κοινοπρακτικού δανείου, το οποίο θα είχε την κάλυψη του Ερμή. Αυτή η κάλυψη εκκρεμεί, όπως φυσικά και η χορήγηση του δανείου, αφού το country risk της Ελλάδος για τις γερμανικές τράπεζες παραμένει μεγάλο. Θα μικρύνει, βέβαια, φαίνεται όταν η ΔΕΗ θα περάσει στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Εκκρεμεί η επένδυση, επίσης, του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στον κόσμο στην Κοζάνη.

Γνωρίζετε τι πάτε να κάνετε σε μία επιχείρηση που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας εδώ και πολλές δεκαετίες; Πώς προχωράτε σε μία τυχοδιωκτική αποκρατικοποίηση, χωρίς να έχετε διασφαλίσει τον Έλληνα καταναλωτή, τον Έλληνα εργαζόμενο και τις τοπικές κοινωνίες; Τι θα γίνει με τα εργασιακά δικαιώματα; Θα εργάζονται δίχως να πληρώνονται, όπως συμβαίνει σήμερα στα ΑΗΣ και τα ορυχεία της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης;

‘Αρθρο 106 του Συντάγματος: (Κράτος και εθνική οικονομία)

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Kράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Xώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.
2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.
3. Mε την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ’ αυτές του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
4. Tο τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ’ αυτή.
5. Mέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Kράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει.
6. Nόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Xώρας.

Eρμηνευτική δήλωση: Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης.

Παρατίθεται το ΦΕΚ Ιδρύσεως του ΤΑΙΠΕΔ

Δείτε ολόκληρη την ομιλία εδώ: http://wp.me/p53plE-13p

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: